กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563


30 ก.ค. 2563 16:11:14 น.


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายเสกสรร  สุขคุณ นายอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอนมดแดง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษ่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ข้าราชการทุกหมู่เหล่า กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และชาวอำเภอดอนมดแดงทุกคน ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอดอนมดแดง ซึ่งกำหนดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่
1. เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
2. เวลา 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
3. เวลา 09.00 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี
4. เวลา 10.00 น. กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน"
5. เวลา 17.30 น. พิธรถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวานพระพรชัยมงคล