การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โดยไม่คิดค่าบริการ ประจำปี 2565


21 ก.ค. 2565 15:14:25 น. ผู้เข้าชม 19 คน


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนมดแดง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
ลงพื้นที่ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง โดยไม่คิดค่าบริการ
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565  ณ วัดดงบังเหนือ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี