โครงการครอบครัวอบอุ่นตำบลดอนมดแดง (การสร้างชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน)


29 มิ.ย. 2565 11:24:08 น. ผู้เข้าชม 46 คน


โครงการครอบครัวอบอุ่นตำบลดอนมดแดง (การสร้างชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน)
ณ ศาลาสำนักสงฆ์บ้านวังไฮ หมู่ 7 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง
วันที่ 29 มิถุนายน 2565
จัดโดย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง