โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


29 มิ.ย. 2565 11:11:21 น. ผู้เข้าชม 39 คน


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง บูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนมดแดง
บริการฉีดวัคซีน ฟรี สำหรับสุนัข/แมว ในเขตพื้นที่ตำบลดอนมดแดง