ออกให้บริการพ่นฆ่าเชื้อโรคป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


20 มิ.ย. 2565 11:01:07 น. ผู้เข้าชม 19 คน


วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ อบคำ นายก อบต.ดอนมดแดง
สั่งให้ทีมปฏิบัติการสุขภาพ อบต.ดอนมดแดง ออกให้บริการพ่นฆ่าเชื้อโรค ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ระดับชั้น ป.1/1