โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุ


16 มิ.ย. 2565 15:29:11 น. ผู้เข้าชม 23 คน


ท่านรองนายก นายสวัสดิ์ เคนสุข และคณะปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุ
วันที่ 16 มิถุนายน 2565  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์