โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลดอนมดแดง


15 มิ.ย. 2565 14:30:35 น. ผู้เข้าชม 28 คน


นายสมพงษ์ อบคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง มอบหมายให้ นายกฤตเมธ ปากหวาน นักพัฒนาชุมชน
ลงพื้นที่พร้อมผู้นำชุมชน ดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลดอนมดแดง