นายสมพงษ์ อบคำ นายก อบต.ดอนมดแดง เป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการให้ความรู้พฤติกรรม 4 กลุ่มโรค ของเด็ก 6-12 ปี


15 มิ.ย. 2565 14:15:47 น. ผู้เข้าชม 27 คน


นายสมพงษ์ อบคำ นายก อบต.ดอนมดแดง
เป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการให้ความรู้พฤติกรรม 4 กลุ่มโรค ของเด็ก 6-12 ปี
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านดงบัง