โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หนองกงใจ


10 มิ.ย. 2565 12:27:23 น. ผู้เข้าชม 28 คน


วันที่ 11 สิงหาคม 2564
อบต.ดอนมดแดง ร่วมกับกรมประมงและอำเภอดอนมดแดง
เข้าร่วมโครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หนองกงใจ หมู่ 3 บ้านกุดกั่ว