โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย)


31 พ.ค. 2565 14:49:51 น. ผู้เข้าชม 28 คน


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
สถานที่ ณ บริเวณเกาะดอนมดแดง ในวันที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2565