เปิดตลาดชุมชนตำบลดอนมดแดง


02 ส.ค. 2565 15:15:47 น. ผู้เข้าชม 5 คน


วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้ดำเนินโครงการวิจัย การบูรณการการทำงานแผนงานรับรองสังคมสูงวัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
โดยได้จัดพิธีเปิด #ตลาดชุมชนตำบลดอนมดแดง