โครงการส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการปลูกป่าชุมชน (ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง) และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2565 


25 ก.ค. 2565 15:39:23 น. ผู้เข้าชม 11 คน


โครงการส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการปลูกป่าชุมชน (ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง)
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2565  ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม  หมู่ 5

บ้านดงดิบ  ตำบลห้วยยาง  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565