โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ วัดสิงหาญ (บ้านกุดกั่ว) ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โดยได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 5 ราย


21 ก.ค. 2565 15:25:14 น. ผู้เข้าชม 11 คน


นายสมพงษ์ อบคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ วัดสิงหาญ (บ้านกุดกั่ว) ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
โดยได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 5 ราย