นายสมพงษ์  อบคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง และคณะลงพื้นที่


07 ก.พ. 2565 15:21:32 น.


วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นายสมพงษ์  อบคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง และคณะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้รับการกักตัว 10 วัน จำนวน 63 ราย รวม 42 ครัวเรือน ซึ่งมีผลกระทบด้านการบริโภคอาหาร ตามอำนาจหน้าที่...

ขอขอบคุณ ท่านผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ในเขตพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ดังกล่าว