"พื้นที่ปลอดภัย คนหน้าใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก


25 มิ.ย. 2563 15:51:02 น.


        เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด คือ "พื้นที่ปลอดภัย คนหน้าใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อจ้านยาเสพติดโลก