ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง


04 ส.ค. 2565 14:37:55 น. ผู้เข้าชม 4 คน


กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง นำทีมช่างพร้อมอุปกรณ์และรถกระเช้าไฟฟ้า
ลงพื้นที่ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาไม่มีไฟส่องสว่างเพียงพอต่อการสัญจรช่วงเวลากลางคืน
ที่บ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี