ติดต่อเราองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
หมู่ที่ 12 ถ.สมเด็จ ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์/โทรสาร :: 0 4542 9259
สำนักงานปลัด :: 0 4542 9259
กองคลัง :: 0 4542 9260
อีเมล์ :: info@donmoddang.go.th