ศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดอนมดแดง


แจ้งเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงค์ธรรม

เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน ขอให้ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และไม่เป็นการกลั่นแกล้งและละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

เลขที่บัตรประชาชน :