วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2558 ณ บ้านแคน หมู่ที่ 1 และบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 12

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2558 ณ บ้านแคน หมู่ที่ 1 และบ้าน…

[ 25-03-2558 ] Hits:28

โครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 6 และบ้านโนนแดง หมู่ที่ 11 ประจำปี 2558

โครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 6 และบ้านโนนแดง หมู่ที่ 11 ประจำปี 2…

[ 24-03-2558 ] Hits:15

โครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที่ 7 ประจำปี 2558

โครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที่ 7 ประจำปี 2558

[ 23-03-2558 ] Hits:15

โครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน บ้านวังพระ หมู่ที่ 8 ประจำปี 2558

โครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน บ้านวังพระ หมู่ที่ 8 ประจำปี 2558

[ 20-03-2558 ] Hits:14

โครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน บ้านโนนยาง หมู่ที่ 4 ประจำปี 2558

โครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน บ้านโนนยาง หมู่ที่ 4 ประจำปี 2558

[ 19-03-2558 ] Hits:13

โครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ 13 ประจำปี 2558

โครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ 13 ประจำปี 2558

[ 18-03-2558 ] Hits:14

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อยู่ในระดับใด

 
  • หนังสือราชการของ สถ.
  • คู่มือประชาชน
  • จดหมายข่าว

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไวน์ผลหม่อนดอนมดแดง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไวน์ผลหม่อนดอนมดแดง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดแข็ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดแข็ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ดงบังใต้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ดงบังใต้

 
โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

วัดดงบังใต้

วัดดงบังใต้

วัดดงบังเหนือ

วัดดงบังเหนือ

 

Error: No articles to display