News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ พัฒนาศักยภาพสำหรับคณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
Update : 30 สิงหาคม 2556
โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ พัฒนาศักยภาพสำหรับคณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริห ...
ดูรายละเอียด...
การมอบวุฒิบัตรการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2556
Update : 2 เมษายน 2556
โครงการมอบวุฒิบัตรการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2556 วั ...
ดูรายละเอียด...
โครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอดอนมดแดงคัพ ครั้งที่ 9
Update : 26 สิงหาคม 2556
โครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอดอนมดแดงคัพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 วันที่ 17 –  ...
ดูรายละเอียด...
กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๕๖
Update : 28 พฤษภาคม 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง โดยนายไพบูลย์ พิมพ์รัตน์ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปร ...
ดูรายละเอียด...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
Update: 14 มกราคม 2556
รายละเอียด
ทำบุญประเพณีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556
Update: 9 มกราคม 2556
รายละเอียด
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลดอนมดแดง
Update: 4 มกราคม 2556
รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2556
Update: 11 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียด
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 56
Update: 13 เมษายน 2556
รายละเอียด
ข่าวประกวดราคา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน
การช่วยเหลือน้ำท่วมของประชาชนใน อบต
การช่วยเหลือน้ำท่วมของประชาชนใน อบต
 
ข่าวรับสมัครงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
กระดานถามตอบ
สถิติคนเข้าชม