Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
 
   
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ร่วมเดินขบวนรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ร่วมเดินขบวนรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

[ 24-06-2559 ] Hits:5

คุณยายใจดีมาเล่านิทานให้เด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงบังใต้ฟัง

คุณยายใจดีมาเล่านิทานให้เด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงบังใต้ฟัง

[ 24-06-2559 ] Hits:4

ขอเชิญชวนร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงตำบลดอมดแดง และงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

ขอเชิญชวนร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงตำบลดอมดแดง และงานประเพณีสงกรานต์ ประจ…

[ 11-04-2559 ] Hits:53

โครงการประชุมประชาคมตำบลแบบบูรณาการ เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน ประจำปี 2559

โครงการประชุมประชาคมตำบลแบบบูรณาการ เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาและสนับสนุนก…

[ 24-03-2559 ] Hits:75

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านแบบบูรณาการ เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ และสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชน .หมู่ที่ 5 และหมู่ 13 ณ วัดบ้านดงบังเหนือ ตำบลดอนมดแดง

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านแบบบูรณาการ เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ และสนับสนุนกระบ…

[ 22-03-2559 ] Hits:77

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านแบบบูรณาการ เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ และสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 2 และหมู่ 14 ณ วัดบ้านดงบังใต้

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านแบบบูรณาการ เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ และสนับสนุนกระบ…

[ 21-03-2559 ] Hits:62

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อยู่ในระดับใด

 
  • หนังสือราชการของ สถ.
  • คู่มือประชาชน
  • จดหมายข่าว

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไวน์ผลหม่อนดอนมดแดง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไวน์ผลหม่อนดอนมดแดง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดแข็ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดแข็ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ดงบังใต้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ดงบังใต้

 
นาบัว

นาบัว

เกาะดอนมดแดง

เกาะดอนมดแดง

เจดีย์สองสมเด็จ

เจดีย์สองสมเด็จ

 

Error: No articles to display