Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
 
   
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ออกให้บริการ รับยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2559

ออกให้บริการ รับยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเ…

[ 13-01-2559 ] Hits:30

ร่วมเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

ร่วมเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

[ 09-01-2559 ] Hits:17

การประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำทำนาปัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเสริมสร้างอาชีพให้กับประชาชน สร้างรายได้ให้ประชาชน ประจำปี 2559

การประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำทำนาปัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเสริมสร…

[ 14-12-2558 ] Hits:33

ประชุม เรื่องประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประชุม เรื่องประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

[ 03-12-2558 ] Hits:46

ร่วมงานใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีเสด็จพระบาทจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมงานใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีเสด็จพระบาท…

[ 16-11-2558 ] Hits:49

รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและคนพิการ อบต.ดอนมดแดง

รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและคนพิการ อบต.ดอนมดแดง

[ 06-11-2558 ] Hits:43

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อยู่ในระดับใด

 
  • หนังสือราชการของ สถ.
  • คู่มือประชาชน
  • จดหมายข่าว

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไวน์ผลหม่อนดอนมดแดง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไวน์ผลหม่อนดอนมดแดง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดแข็ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดแข็ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ดงบังใต้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ดงบังใต้

 
โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

วัดดงบังใต้

วัดดงบังใต้

วัดดงบังเหนือ

วัดดงบังเหนือ

 

Error: No articles to display