Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
   
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่…

[ 23-10-2560 ] Hits:19

ร่วมโครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ ประจำปี 2560

ร่วมโครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ ประจำปี 2560

[ 30-09-2560 ] Hits:15

การประชุมคณะะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

การประชุมคณะะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ณ ห้อง…

[ 20-09-2560 ] Hits:23

 ร่วมโครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560

ร่วมโครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโ…

[ 26-06-2560 ] Hits:60

จัดโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตำบลดอนมดแดง ประจำปีงบประมาณ 2560

จัดโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตำบ…

[ 16-06-2560 ] Hits:52

โครงการจัดกิจกรรมในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบัน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

โครงการจัดกิจกรรมในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติและเทิ…

[ 15-06-2560 ] Hits:44

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อยู่ในระดับใด

มาก - 83.3%
ปานกลาง - 8.3%
น้อย - 8.3%

Total votes: 12
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ย. 2017 - 00:00
 
  • หนังสือราชการของ สถ.
  • คู่มือประชาชน
  • จดหมายข่าว

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไวน์ผลหม่อนดอนมดแดง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไวน์ผลหม่อนดอนมดแดง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดแข็ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดแข็ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ดงบังใต้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ดงบังใต้

 
นาบัว

นาบัว

เกาะดอนมดแดง

เกาะดอนมดแดง

เจดีย์สองสมเด็จ

เจดีย์สองสมเด็จ

 

Error: No articles to display